Werkwijze Eijkman & Kuipers HealthCare B.V.

Werkwijze

Patiënt staat centraal

Wij leven in een wereld waarin talloze media zich dagelijks tot ons richten met een ongekende hoeveelheid informatie. Neem daarbij het gegeven dat de gezondheidszorg een overweldigend portfolio van goede behandelingsmogelijkheden tot haar beschikking heeft en al snel ziet men door de bomen het bos niet meer!

Eijkman & Kuipers HealthCare B.V. heeft als doel:

  • het centraal stellen van de patiënt en zijn/haar behandelaar.
  • het begrijpen welke informatie de behandelaar en zijn/haar patiënt nodig heeft om tot een beslissing aangaande de meest geschikte therapie te komen.
  • het verhogen van de compliance, wat uiteindelijke voor de patiënt zal leiden tot het beste behandelingsresultaat.

Waarin onderscheiden wij ons

Wij hebben gedurende vele jaren met opinieleiders op het gebied van bot- en bewegingsziekten een unieke samenwerking opgebouwd die zich uiteindelijk heeft laten vertalen tot een preferred partnership.

Sleutelvoorwaarden voor dit preferred partnership zijn onze zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, oprechte betrokkenheid en een zeer robuuste wetenschappelijke benadering, waarbij te allen tijde de professionele autonomie van de behandelaar gerespecteerd wordt.

Met onze strategische adviesactiviteiten onderscheiden wij ons van anderen doordat we ons advies ook effectief kunnen implementeren. Door onze expertise en uitgebreid netwerk kunnen we sneller werken en zullen we sneller tot tastbare resultaten komen.

Eijkman & Kuipers hebben passie voor het vak. In onze distributieactiviteiten kijken we naar wederzijdse belangen en werken daarom samen mét onze partner, niet voor onze partner. Tenslotte zal Eijkman & Kuipers HealthCare B.V. in al haar activiteiten de patiënt centraal stellen.


website | The WebStudio